Bosjökloster – ett av de rikaste klostren

Bosjökloster har en lång historia tillbaka i tiden. Den går tillbaka ända till mitten av 1000-talen. På den här tiden var det inte något slott som låg i fokus utan allt runt Bosjökloster har byggts upp när Norden gick från att tro på Valhall och asagudarna till att de kristna missionärer gjorde sitt intågande i Sverige. Det började med kyrkorna och sedan kom klostren när utvecklingen av kristendomen gick framåt. Det är oklart när Bosjökloster kom till, men att det var på 1080-talet som uppförande började står klart. Benediktinerorden var det som vid Ringsjön valde att uppföra ett nunnekloster som skulle komma att bli Bosjökloster. På den här tiden låg klostret på en ö eftersom vattenståndet var betydligt högre. Klostret lyckades bli väldigt förmöget då ett herdebrev gick ut om att den som donerade välgörenhet till klostret skulle få syndernas förlåtelse.

Bosjökloster får rikedomar

Bosjökloster blev ett populärt kloster allt eftersom deras förmögenhet växte. Många unga kvinnor sökte för att få komma till klostret, men med förmögenheten och populariteten kom också kravet på att kvinnornas familjer behövde komma med gåvor för att inträdesansökan skulle bli beviljad.  Ett exempel på kraven var att en riddare vid namn Björn Svensson under 1300-talet hade fått pantsätta hela sju och ett halvt av sina hemman för att två döttrar skulle kunna få en plats i klostret. Klostret kom mer och mer att bli en institution för de allra rikaste i Skåne och den finaste adeln. Under det här århundradet kom Bosjökloster att äga mark runt om i hela Skåne samtidigt som det blev mer och mer känt att det gick att få sina synder förlåtna genom att besöka klostret regelbundet.

Under 1400-talet hade rikedomarna som tillhörde klostret börjat bli så stora att det var svårt för abbedissan att sköta. Det började också bli tvister om ägarskapet på de marker som låg väldigt långt från klostret. Kungen valde då att tillsätta en prior som kunde egendomsförvaltningen som klostret började kräva. Även om klostret hade enorma tillgångar höll de hårt på regeln om att leva ett fromt liv i fattigdom, lydnad och kyskhet. Livet i klostret var hårt och många nunnor fick hälsan hårt åtgången och på kyrkogården ligger många begravna.

Klostret läggs ned

1536 kom en vändpunkt. Kung Christan II och ärkebiskop Torben Bille i Lund stoppade klostren. Det här betydde att kronan kunde lägga beslag på all egendom klostret fått under århundradena. De nunnor som fanns på klostret vid reformationen fick stanna och utföra sina andliga övningar, men inga nya fick tas in. Ärkebiskopen Torben Bille såg till att klostret sköttes fram till hans död 1550. Kungen som kom till tronen efter Christian II gjorde en bytesaffär mot att han fick några gods på Själland mot Bosjökloster. Den nya ägaren blev Thale Ulfstand och hon gjorde en mycket bra affär. Det är troligt att hon gjorde om mycket i kyrkan och något som är säkert är att hon satt upp ekporten med järnbeslag där hennes initialer med årtalet 1569 finns inskrivna.