Hjularöd slott – känt från TV

Idag är Hjularöd mest känt för sitt deltagande i två omgångar av julkalendern på TV. Det är ett privatägt slott som uppfördes i slutet på 1800-talet. Slottet uppfördes med inspiration från medeltida slott i Frankrike. Arkitekterna har studerat medeltidsborgar i norra Frankrike och inspirationen hämtades därifrån. Det syns idag på slottet som har en väldigt säregen stil. En av de saker som skiljer sig mest från originalen är att Hjularöd är mindre till storleken. När den ryske tsaren skulle komma på besök i samband med Baltiska utställningen i Malmö uppfördes en kavaljersflygel som stod färdig 1917. Det högsta tornet på slottet är 34 meter och tidigare fanns även borggårdsmur.

När det nya slottet byggdes hittades stensättningar från tidigare bostäder på platsen. Hela tre nivåer stensättningar påträffades. Den första gården, det nedersta lagret, antas vara från 1300-talet, och nästa lager från tiden som kallas Dresselbergarnas på 1500-talet. Det översta är från en hus från runt 1680-talet och finns på en avbildning från 1680 av Gerhard Buhrman.

Hjularöd nämns långt tillbaka första gången

Första gången Hjularöd finns i nedskriven form är i en ägarlängd från 1391 då två bondgårdar skänks från Hjularöd till nunneklostret på Bosön. Gårdarna tillhörde sedan klostret ända fram till 1536 då danska kronan drog in allt kyrkogods. Bosjökloster gjordes om till ett län, men bara en del av Hjularöd kom att tillhöra det nya länet.

Gården bytte ägare många gånger fram till dess att kammarherren Hjalmar Constantin Linder 1917 övertog slottet från kammarherren Toll som uppfört slottet som det står idag. Bara nio år senare köptes Hjularöd av Anders Vilhelm Bergengren som var en stor godsägare och det har sedan gått i arv till hans son Hans Bergengren som äger godset idag.

Under två år var slottet med i Mysteriet på Greveholm som var julkalender både 1996 och 2012. Idag bedrivs uthyrning av bostäder, jakt och uppfödning av grisar som främsta näring på gården. Gården ligger otroligt vackert med böljande landskap när man kör in på ägorna. Arealen som tillhör fastigheten idag uppgår till hela 1200 hektar och det ger utrymme för bra jakt och mycket aktivt djurliv. Eftersom Hjularöd idag är privatägt är det stängt för besökare och det finns få bilder på interiören som visas.

Arkitekturen inspirerad från Frankrike

Hjularöd har en spektakulär form och tittar man på Pierrefonds, slottet som har givit bygget inspiration, förstår man varifrån det kommer. Pierrefonds är ett läckert slott med många torn och påminner väldigt mycket om Hjularöds torn. Arkitekterna hittade också inspiration idag från slottet Coucy-le-Chateau som idag är ruiner, men på det bilder som är återskapade från hur det såg ut kan man också se likheterna med hur det påminner om Hjularöd med de typiska tornen. Här hittar i också de två tornen som sitter ihop. Det är intressant arkitekturhistoria att se hur den lever vidare i ett annat land. Hjularöd inspirerades av slott från en helt annan tid än det byggdes och det är intressant att se resultatet idag.