Örtofta slott – ett av Skånes äldsta

Örtofta slott har en historia mycket långt tillbaka i tiden. Det är känt redan under 1000-talet och var under medeltiden ett av de gods i Skåne som var mest betydelsefullt. Tillbaka i tiden var Örtofta bara namnet på själva slottet och byn som låg runtomkring hette Väggerup eller Väggrup. Tittar man tillbaka i ägarlängden hittar med den förste kände ägaren som Trugot Haas och han finns som ägare på 1300-talet. Örtofta kom med mer än bara ägandeskap. Den som ägde godset hade även domsrätt över invånarna i byn så kallad Birkerätt. I praktiken betydde det att godsägaren hade ett litet rike med byinvånarna under sig.

Örtofta kom att byta ägare många gånger genom åren under 1600- och 1700-talet. Ägarskapet gick genom arv och hörde till danska stormanssläkter. En av de som gjort ett stort avtryck i historien var Christian Barnekow som anlade slottets barockpark. Den står idag kvar idag i samma stil som den anlades på mellan 1728 och 1771, åren då slottet renoverades och parken kom till. När slottet sedan gått vidare i arv utfördes ännu en renovering och trädgården kom att få ett rejält upplyft. På 1800-talet kom avelsgårdar till och enskifte genomfördes på Örtofta vilket förbättrade jordbruket.

När den sista personen i släkten Dücker ägde slottet uppfördes de flyglar och torn som gjort slottet väldigt karaktäristiskt. De är inspirerade från den franska renässansstilen som skapar lite av sagoslotten. Många slott i Skåne är ombyggda av Ferdinand Mehldal som gjorde ritningar inspirerade av Fransmännens renässansstil.

Ett centrum för hästavel

Örtofta kom att bli en av de viktigaste gårdarna för avel av svenska varmblodshästar från mitten på 1700-talet. Länge verkade Örtofta och Flyinge som de ledande gårdarna för avel av hästar i Sverige, men efterhand kom aveln att mer och mer gå över till Flyinge som idag ensam är kvar inom hästaveln. Förr i tiden var den enda sysselsättningen i byn att jobba för slottet, men under 1800-talet förändrades det. Då anlades ett sockerbruk i bygden som kom att bli sysselsättning för en del, även om slottet var en stor arbetsgivare för många ända in på 1900-talet.

Ägarna av slottet idag har jobbat med att få tillbaka den gamla kulturmiljön. Idag är slott, stallar, hagar, ekonomibyggnader tillsammans med barockparken en del i ett helhetstänk att få tillbaka en mer levande miljö på gården.

Slottet lever upp igen

Nuvarande ägaren, Familjen Christine och Peter Clemens Melinder övertog Örtofta slott 1989. De har tagit till vara på slottets historia och hästtradition med målsättning att en unik kulturmiljö som är levande där slott, ekonomibyggnader, stallar, hagar och barockparken nyttjas för en verksamhet i tiden och kan utnyttjas fullt ut även i dagens moderna samhälle. Idag bedrivs uthyrning av bostäder, ett B&B bedrivs på gården, det arrangeras jakter och andra arrangemang. För den som vill bo riktigt flott en natt går det även att boka slottsviten och bo riktigt pampigt inne i slottet. Det mesta på slottet och gården är väl genomtänkt både för hållbarhet global och i närområdet.