Rosersbergs slott – mellan Stockholm och Arlanda

Rosersbergs slott ligger vid kanten av Mälaren i Sigtuna kommun. Det är idag ett kungligt slott och har varit det sedan 1757 när svenska staten löste in slottet. Idag är det väldigt känt för den otroligt välbevarade interiören och det är förbjudet att fota med blixt. Under en period var det inte tillåtet att fota inne i museet över huvud taget, men idag är det tillåtet så länge man inte använder blixt. Anledning är att de välbevarade textilierna kan ta skada av ljuset och eftersom de är bland de mest välbevarade i Sverige vill man vara försiktig.

Namnet Rosersberg kommer från grundarens namn. Grundaren på 1600-talet var Gabriel Bengtsson Oxenstierna och hans mor var från ätten som hette Tre Rosor och det var därifrån Rosersberg fick sitt namn. Slottet stod färdigt 1638 och tog fyra år att färdigställa. I början var det ett tidstypiskt slott som var i renässansstil. På den tiden hämtades inspirationen från Holland och Tyskland och även för Rosersberg var det där inspirationen hämtades.  Slottet fick högt i tak och dekorerade gavlar. Det anlades också en borggård som kom till genom 3 längor.

Slottet får flera ombyggnationer

Det dröjde inte länge innan slottet ansågs vara omodernt och sonen till grundaren lät modernisera slottet. Nu var det en av våra välkända barockarkitekter som fick äran att ge slottet ett lyft och med Nicodemus Tessin d y hjälp blev slottet modernt igen. Gavlarna som varit i renässansstil revs och taket på byggnaden blev till ett brutet tak. Nya flyglar byggdes vid sidorna och runt om i slottsparken byggdes grottor, som går att finna än idag.

Slottet bytte i mitten på 1700-talet ägare och under tio år var Erland Broman ägare åt slottet innan det kom att bli ett kungligt slott. Den som tog över slottet 1757 när det var kronans blev hertig Karl XIII. Slottet kom än en gång att få en ombyggnad och inredningen förnyades. När Hertig Karl XIII blev förmyndare åt Gustav IV Adolf innan han blev myndig fick han möjlighet att än en gång göra slottet mer representativt. Han inredde slottet och det fick ett otroligt upplyft med de Röda och Orangegula salongerna.

Slottet blir kungligt

Slottet blir än med kungligt när Karl XIV Johan Bernadotte blir kronprins 1810. Karl XII adopterar kronprinsen tillsammans med sin hustru. Rätten att disponera slottet tillfaller kronprinsen när de båda adoptivföräldrarna avlider 1818. Slottet kom under flera år att bli sommarresidens för kungen och hans drottning. När kungen avlider tar änkan slottet som sitt änkesäte fram till hennes död 1860. Idag står paradvåningen som hon bodde i nästan orörd.

Tio år efter hennes död blir Rosersberg säte för infanteriets skjutskola. Många officerare har fullgjort sin utbildning här genom åren fram till 2006. Efter 1984 var det räddningsverket som använda lokalerna och idag finns de kvar i slottsområdet om än inte i slottsbyggnaden.

Idag är slottet öppet för allmänheten att besöka. Slottsparken är öppet i stort sett året om. I slottet finns museum och hotell med konferensverksamhet och båda är populära att besöka. Det är ett vackert område precis vid Mälarens kant.