Skokloster – Det vackra slottet vid Mälarens kant

Ett av de mest kända slotten i Sverige är Skokloster och det med all rätt. Det är ett otroligt vackert slott i barockstil med fyra torn. Slottet bär också på en härlig historia som är väldokumenterad och går långt tillbaka i tiden. Även om slottet är otroligt vackert slutade det byggas 1676 och blev aldrig färdigställt. Innan slottet var färdigt dog nämligen byggherren Carl-Gustaf Wrangel och bygget avslutades samtidigt. Den som först var ägare till slottet var Herman Wrangel som var Carl-Gustaf Wrangels pappa. Han var militär under sin levnadstid och när han blev generalguvernör fick han förflyttning till Livland. Det var i tidig ålder han gick med i det militära och i början var han med när den polska armén var ute i krig i provinserna runt Östersjön.

Området runt Skokloster blev känt redan på 1100-talet som Sko gård. När vi kom in på 1200-talet beslöt Knut Holgersson att det skulle byggas ett kloster på området och Skokloster blev då till. Det var först på 1500-talet under reduktionen som Gustav Vassa genomförde som gården kom att tillhöra kronan.

Första ägarna var familjen Wrangel

Herman Wrangel fick gården för väl utfört arbete och det han fick överta var en mycket förfallen gård. Här fanns inte heller något riktigt bostadshus utan han inredde det som vi idag kallar det gamla slottet till manbyggnad. Det står kvar än idag bredvid det nuvarande slottet. Gården gick sedan i arv till sonen Carl-Gustaf som var byggherren till det stora bygget av det som idag är slottet. När han hastigt gick bort 1676 fick Skokloster en ny ägare. Familjen Brahe stod som nya ägare och det berodde på att Carl-Gustafs dotter gift sig med greven Nils Brahe.

Släkten Brahe fortsatte äga släkten fram till 1930. Slottet gick då över i släkten von Essens ägande när Magnus Brahes systerson tog över det. Gustaf Fredrik von Essen var den nya ägaren och slottet var i von Essens ägande ända fram till 1967. Rutger von Essen sålde då slottet till svenska staten för en köpeskilling på 25 miljoner SEK. Sedan dess har omfattande renoveringar gjorts och idag är Skokloster en populär plats att besöka.

Staten tar över och driver det idag

Idag finns det museum och café i slottsbyggnaden. Den omgärdas av den vackra slottsparken som fortfarande är i barockstil. På området finns också några andra byggnader bland annat den gamla kyrkan och den gamla stenbyggnaden som kallas det gamla slottet. Stallbyggnaden är idag värdshus och ligger några hundra meter från stallet. För att ta sig till Skokloster kan man ta sig ut med båt på Mälaren eller ta bilen. Det går även bussar för att ta sig hit.

Invändigt färdigställdes aldrig slottet och än idag finns det rum som inte är färdiga. Det som är öppet för att se på i museet är dock fina rum som är välbehållna med både möbler och textilier. Museet har blivit känt just för att det håller hög kvalitet och att interiören är välbehållen.