Sveriges kändaste palats

Den officiella benämningen på ett palats är en mycket praktfull byggnad. Ofta ligger byggnaden i en stadsmiljö men det är inte givet och byggnaden eller byggnaderna kan lika gärna ligga centralt såsom det kan ligga väldigt avskilt.

Under Sveriges stormaktstid på 1600 talet byggdes de allra flesta palatsen i Sverige.  Gamla Stan i Stockholm har fler palats på samma yta än någon annan plats i hela Sverige. Palatsen i Sverige byggdes bland annat på grund av att det översta toppskiktet i Sverige, de adliga helt enkelt ville bo furstligt. Att platsen där de allra flesta palats ligger på i Sverige är just Gamla Stan har en enkel förklaring då stadsförvaltningen just under denna period oftare än inte krävde adelsmännens närvaro vid det kungliga slottet och därför blev Gamla Stan en given plats för alla dessa palats.

Vapensköldar och adliga ådror

Riddarhuset på riddarhustorget i Stockholm är bland det allra äldsta palatset från denna period. Dess formella namn är faktiskt riddarhuspalatset men palatset är mestadels känt som riddarhuset. 

Riddarhuset är ett framstående palats som fortfarande räknas som den främsta samlingsplatsen för den svenska adeln. Palatset som byggdes 1641–1674 är platsen dit man bör ta sig om man letar efter sina adliga ådror och sin vapensköld då alla vapensköldarna i den svenska historien finns representerade i årtalsordning. Palatset ägs idag av Sveriges ridderskap och adel som också förvaltar byggnaden.

Riddarhuset kan vem som helst besöka, dock mot en liten avgift.

Gustaf Bonde och högsta domstolen

Gustaf Bonde, riksskattemästare och en svensk friherre lät bygga palatset Bondeska, också det beläget i de centrala delarna av Stockholm. Palatset som byggdes under åren 1662-1673 är mycket inspirerat av dåtida franska palats och är byggt i en så kallad H-form. Under åren fram till 1731 användes palatset som Gustaf Bondes privatbostad för att därefter användas som stadens rådhus fram till 1915. Idag är palatset ett säte för den högsta domstolen och är likaså ett byggnadsminne vilken i sin tur ägs av statens fastighetsverk.

Sveriges allra äldsta palats

Bjälbopalatset. Uppfört i Vadstena och med historier från 1200 talet är Bjälbopalatset det allra äldsta i Sverige. Palatset som uppfördes av Kung Valdemar i mitten på 1200 talet användes som kungligt lustslott men skänktes sedan till Heliga Birgitta av Kung Magnus under 1346. Palatset fungerade därefter som kloster under en längre period för att sedan hushålla sjuka och skadade soldater hemkomna ifrån trettiåriga kriget under mitten av 1600 talet. Idag används delar av palatset som hotellverksamhet och andra delar som museum.

Ny renässans i Malmö

Det imponerande palatset Sjöbergska huset som var privatbostad till Axel Paulus Sjöberg är beläget på Drottningtorget i Malmö. Palatset som är uppfört mellan 1893 och 1894 ritades av Alfred Arwidius och är numera stadsvilla, en industrianläggning och ett bostadshus. Palatset bestående av 4 våningar är numera ett byggnadsminnesmärkt hus och är ett praktexemplar på ny renässansens palats arkitektur. Sedan år 1998 ägs huset av MKB fastighets AB.